صفحه اصلی / اخبار / کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد یزد

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد یزد

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  اعضای هیات علمی واحد یزد در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید.

۷۶۹۸۰۹

۷۶۹۸۰۹ (۱)