صفحه اصلی / اخبار / فراخوان ارسال مستندات برای انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی قم در سال ۱۳۹۸

فراخوان ارسال مستندات برای انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی قم در سال ۱۳۹۸

ویژه کارکنان، اساتید و دانشجویان

پیرو بخشنامه ۴۹۸۰۵ مورخ ۹۸/۸/۱۶ در خصوص انتخاب پژوهشگر برتر واحد، لطفا فرم ذیل را بر اساس مستندات عملکرد پژوهشی خود تکمیل و به صورت پرینت شده و همچنین بر روی یک CD حداکثر تا تاریخ ۹۸/۹/۱۰ به معاونت پژوهش دانشگاه یا مدیر پژوهش دانشکده مربوطه تحویل دهید.

فراخوان ارسال مستندات برای انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برتر ۱۳۹۸

لطفا در تکمیل فرم موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

  1. بازه زمانی بررسی مدارک و مستندات متقاضیان شرکت در انتخاب پژوهشگر برتر از فروردین سال ۱۳۹۵ تا مهرماه سال ۱۳۹۸ است.
  2. برگزیدگان سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ بعنوان پژوهشگر برتر نمی توانند بعنوان پژوهشگر برتر انتخاب و معرفی شوند.
  3. در خصوص مستندات مربوط به مقالات چاپ شده در مجلات، صفحه اول مقاله و تصویر نمایه مقاله لازم است.
  4. در خصوص مستندات مربوط به مقالات ارایه شده در کنفرانسها، تصویر گواهی ارایه سخنرانی لازم است .
  5. در خصوص مستندات مربوط به کتابهای چاپ شده تصویر جلد و صفحه مربوط به مشخصات کتاب لازم است.
  6. در خصوص مستندات مربوط به ثبت اختراع، طرحهای پژوهشی، جوایزدریافت شده از جشنواره ها، سردبیری و عضویت در مجلات علمی تنها تصویر تاییدیه کفایت می کند.