صفحه اصلی / اخبار / گزارشات وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حوزه ارتباط با صنعت

گزارشات وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حوزه ارتباط با صنعت

قابل توجه اساتید محترم: اداره کل ارتباط با صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری گزارشات خود را در حوزه ارتباط با صنعت انتشار داده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از این گزارشات می توانید به فایل های زیر مراجعه فرمایید.

۷۱۱۳۶۱

۷۱۱۳۶۱ (۱)

۷۱۱۳۶۱ (۲)

۷۱۱۳۶۱ (۳)

۷۱۱۳۶۱ (۴)