صفحه اصلی / اخبار / مجله مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

مجله مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: مجله ” مطالعات تاریخی قرآن و حدیث ” از مقاله های علمی پژوهشی جامعه دانشگاهی در حوزه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث استقبال می کند. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.

۶۹۶۳۶۸