صفحه اصلی / اخبار / کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد گرگان

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد گرگان

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  عضو هیات علمی واحد گرگان در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.

ترجمه کتاب – واحد گرگان