صفحه اصلی / اخبار / فرایند تصویب پروپوزال تا دفاع از پایان نامه

فرایند تصویب پروپوزال تا دفاع از پایان نامه

قابل توجه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی: با توجه به الزام انجام امور پژوهشی مربوط به پایان نامه ها بر طبق بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، دستورالعملی برای فرایند مربوط به تصویب پروپوزال تا دفاع از پایان نامه تهیه گردیده است. خواهشمند است ضمن مطالعه فایل های زیر، که مراحل انجام این امور را بطور کامل و دقیق بیان کرده است، از این پس امور مربوط به پایان نامه ها را طبق این دستورالعمل پیگیری نمایید.

فرایند تصویب و دفاع از پروپوزال – مقطع ارشد

فرایند تصویب و دفاع از پروپوزال – مقطع دکترا