صفحه اصلی / اخبار / کتاب های در دست ترجمه توسط اعضای هیات علمی واحد اصفهان (خوراسگان)

کتاب های در دست ترجمه توسط اعضای هیات علمی واحد اصفهان (خوراسگان)

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب های زیر توسط  اعضای هیات علمی واحد اصفهان (خوراسگان)

در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.