صفحه اصلی / اخبار / کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد سبزوار

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد سبزوار

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  عضو هیات علمی واحد سبزوار در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.

ترجمه کتاب-واحد سبزوار