صفحه اصلی / اخبار / کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد اهواز

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد اهواز

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  عضو هیات علمی واحد اهواز در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید.

ترجمه کتاب-استان خوزستان

ترجمه کتاب-واحد اهواز