صفحه اصلی / اخبار / کتاب های در دست ترجمه توسط اعضای علمی واحد علی آباد کتول

کتاب های در دست ترجمه توسط اعضای علمی واحد علی آباد کتول

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب های زیر توسط  اعضای هیات علمی واحد علی آباد کتول در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید.

ترجمه کتاب-استان گلستان

ترجمه کتاب-واحد علی آباد