صفحه اصلی / اخبار / کتاب در دست ترجمه توسط اعضای علمی واحد مرند

کتاب در دست ترجمه توسط اعضای علمی واحد مرند

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  عضو هیات علمی واحد مرند در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.

ترجمه-واحد مرند