صفحه اصلی / ۱۳۹۶ / اردیبهشت

بایگانی/آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

اخذ پژوهانه ۹۶

از اعضای محترم هیات علمی که تمایل به اخذ پژوهانه ۹۶ دارند درخواست می شود حداکثر تا تاریخ ۹۶/۲/۳۱ فرم تکمیل شدۀ پژوهانه ۹۶ را به انضمام کلیه مدارک و مستندات خواسته شده در فرم، به معاون یا مدیر پژوهش دانشکدۀ مربوطه ارائه فرمایند. لطفا علاوه بر مدارک و فرم پرینت شده، …

ادامه‌ی مطلب »