صفحه اصلی / اخبار / کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد قاینات

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد قاینات

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  یکی از اعضای هیات علمی واحد قاینات در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.

کتاب دکتر پاکدامن