صفحه اصلی / اخبار / کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد یزد

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد یزد

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  سرکار خانم دکتر نیری از اعضای هیات علمی واحد یزد در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.

کتاب در دست ترجمه-دکتر نیری