صفحه اصلی / اخبار / سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد، ” سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی” را از تاریخ ۳ الی ۱۰ آذر ماه سال جاری برگزار کند. همچنین این معاونت قصد دارد ” سومین فن بازار سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی” را در تاریخ ۹ آذرماه سال جاری برگزار کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به معاونت پژوهش و فناوری مراجعه فرمایید.