صفحه اصلی / اخبار / کنفرانس مدیریت استراتژیک

کنفرانس مدیریت استراتژیک

انجمن مدیریت راهبردی ایران برگزار می کند: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

 

برای کسب اطلاع در این خصوص فایل زیر را دانلود کنید.

انجمن مدیریت راهبردی ایران