صفحه اصلی / اخبار / اعتبارسنجی مقالات

اعتبارسنجی مقالات

قابل توجه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

برای بررسی اعتبار مجله های علمی در بحث مقالات مستخرج از پایان نامه ها، به پایگاه های زیر مراجعه شود.

 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی قم
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی قم

اعنبار سنجی مقالات