صفحه اصلی / اخبار / فراخوان مشارکت در طرحهای پژوهشی شرکت شهرکهای صنعتی استان قم

فراخوان مشارکت در طرحهای پژوهشی شرکت شهرکهای صنعتی استان قم

جهت اطلاع از جزئیات از چگونگی اقدام برای مشارکت در
طرحهای پژوهشی شرکت شهرکهای صنعتی استان قم فایل زیر را دانلود کنید:

 

فراخوان مشارکت در طرحهای پژوهشی شرکت شهرکهای صنعتی