صفحه اصلی / اخبار / اخذ پژوهانه ۹۶

اخذ پژوهانه ۹۶

از اعضای محترم هیات علمی که تمایل به اخذ پژوهانه ۹۶ دارند درخواست می شود حداکثر تا تاریخ ۹۶/۲/۳۱ فرم تکمیل شدۀ پژوهانه ۹۶ را به انضمام کلیه مدارک و مستندات خواسته شده در فرم، به معاون یا مدیر پژوهش دانشکدۀ مربوطه ارائه فرمایند. لطفا علاوه بر مدارک و فرم پرینت شده، تصویر مدارک مورد نیاز را به همراه فرم تکمیل شده با فرمت word  در یک لوح فشرده تحویل دهید. لازم به ذکر است مدت زمان ارائه مدارک قابل تمدید نمی باشد.                                                                                                                                    

دانلود فرم خام پژوهانه ۹۶