صفحه اصلی / اخبار / مسابقه کتابخوانی، عنوان کتاب: بهداشت روانی

مسابقه کتابخوانی، عنوان کتاب: بهداشت روانی

%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8cمسابقه کتابخوانی

عنوان کتاب: بهداشت روانی

محل تهیه کتاب: کتابخانه ساختمان پانزده خرداد و انتشارات پردیسان (آقای جاذبی)،

جوائز به صورت نقدی در دو بخش مجزا

به پنج نفر اول کارمندان و همچنین پنج نفر اول دانشجویان 

زمان: ۹۵/۱۲/۸ (یکشنبه) ساعت ۱۵

مکان: ساختمان ۱۵ خرداد، تالار غدیر

نحوه ی مسابقه: ‌آزمون کتبی