صفحه اصلی / اخبار / برگزاری کارگاه EBSCO

برگزاری کارگاه EBSCO


ebscohostبرگزاری کارگاه جستجوی مقالات در پایگاه EBSCO روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

اساتید علوم انسانی و فنی مهندسی: ساعت ۹ الی ۱۱

اساتید علوم پایه و پزشکی: ساعت ۱۳ الی ۱۵