صفحه اصلی / اخبار / آئین نامه اجرایی هیئت های اندیشه ورز استانی تعالی علوم انسانی و هنر

آئین نامه اجرایی هیئت های اندیشه ورز استانی تعالی علوم انسانی و هنر

قابل توجه اساتید محترم: به منظور تعالی آموزشی و پژوهشی در علوم انسانی و هنر، آئین نامه اجرایی هیئت های اندیشه ورز استانی تعالی علوم انسانی و هنر که به تصویب شورای دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است ابلاغ می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این آئین نامه به فایل زیر مراجعه فرمایید.

آئین نامه هیئت های اجرایی اندیشه ورز