صفحه اصلی / اخبار / ۳۰۰ عنوان پیشنهادی برای دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

۳۰۰ عنوان پیشنهادی برای دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری رایزنی گسترده ای را با دستگاه های اجرایی به منظور بررسی امکان میزبانی اعضای محترم هیات علمی انجام داده است. بر این اساس به پیوست عناوین حدود ۳۰۰ عنوان پیشنهادی و آمادگی دستگاه های اجرایی برای میزبانی اعضای هیات علمی جهت بهره برداری اعلام می گردد.

۷۱۵۵۴۱

۷۱۵۵۴۱ (۱)

۷۱۵۵۴۱