صفحه اصلی / اخبار / لیست کتابهای مربوط به انتشارات دانشگاه قم در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران

لیست کتابهای مربوط به انتشارات دانشگاه قم در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی: به پیوست لیست کتابهای ارائه شده انتشارات دانشگاه قم در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جهت بهره برداری های لازم ارائه می گردد.

 

لیست کتاب ها