صفحه اصلی / اخبار / کتاب در دست ترجمه توسط اعضای هیات علمی واحد قم

کتاب در دست ترجمه توسط اعضای هیات علمی واحد قم

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  عضو هیات علمی واحد قم
در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید.

ترجمه کتاب-دکتر جاودانی مقدم