صفحه اصلی / اخبار / کتاب در دست ترجمه توسط اعضای هیات علمی واحد بیرجند

کتاب در دست ترجمه توسط اعضای هیات علمی واحد بیرجند

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  اعضای هیات علمی واحد بیرجند
در دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید.

ترجمه کتاب – واحد بیرجند