صفحه اصلی / اخبار / کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد بروجرد

کتاب در دست ترجمه توسط عضو هیات علمی واحد بروجرد

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: کتاب زیر توسط  یکی از اعضای هیات علمی واحد بروجرددر دست ترجمه می باشد. برای اطلاعات بیشتر به فایل های زیر مراجعه فرمایید.

کتاب دکتر نیکروان