صفحه اصلی / اخبار / اولویت پژوهشی کمیته امداد

اولویت پژوهشی کمیته امداد

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: اداره کل کمیته امداد استان قم در نظر دارد یک طرح پژوهشی با عنوان ” سطح بندی خانوارهای تحت پوشش به منظور اولویت بندی بر اساس ارزیابی کمی و کیفی فقر خانواده ها” از طریق فراخوان عمومی در بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان به انجام برساند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.

طرح پژوهشی کمیته امداد